O steampunku

STEAMPUNK jako slovo je složenina ze dvou anglických slov, kde steam znamená pára nebo parní a odkazuje na dobu průmyslové revoluce na konci 19. století. Druhou polovinou slova je punk. Punk do češtiny nepřeložíme, ale nejspíš všichni víme, o co jde. Je to rebelie a vybočení z normálu, v našem případě tedy vybočení z normálu daného 19. stoletím.

STEAMPUNK je styl, který do viktoriánské doby zasazuje současná i dosud neexistující technická zařízení, která jsou poháněna parou nebo mechanicky, tedy technologiemi užívanými v 19. století. Podle různých výkladů může jít o alternativní 19. století, alternativní viktoriánskou budoucnost, pouhé představy Viktoriánů o budoucnosti anebo viktoriánské sci-fi. Je jen na vás, která definice bude vašemu srdci nejbližší.

STEAMPUNK vznikl na přelomu 70. a 80. let jako literární žánr, později se rozšířil i do kinematografie, designu i ostatních oblastí.


Vytvořte si webové stránky zdarma!